Każda udana współpraca zaczyna się od dialogu.
Porozmawiajmy o kolejnej wspólnej inwestycji.

Kontakt z nami

Inst-Sanit Sp. z o.o.

Aleja Fryderyka Chopina 167A,
05-092 Kiełpin Poduchowny, Polska

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd firmy

Kosztorysy i zamówienia

Kierownicy projektów

Warszawa

Szczecin

Kadry i płace

Serwis i zaopatrzenie